Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Η Γ.Σ. της ΕΛΠΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ !

Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΠΕ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου), σήμερα 28η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, λαμβάνοντας αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ανακοίνωση ανασύνθεσης Δ.Σ.
2. Προέγκριση αποζημιώσεων κι αμοιβής μελών Δ.Σ. - Έγκριση σύναψης συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.
3. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είχαν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο.Συμπληρώθηκε η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου των Ελληνικών Πετρελαίων, με τους εκπροσώπους του δημοσίου και της μειοψηφίας.
Στην έκτακτη γενική συνέλευση των ΕΛ.ΠΕ. που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ως εκπρόσωποι του δημοσίου ορίσθηκαν οι κ.κ. Αλεξ. Κατσιώτης, Δημ. Λάλας, Δημ. Άμαλος, Γ. Λαχανάς και Α. Μπάνος.
Ως εκπρόσωποι της μειοψηφίας εκλέχθηκαν οι κ.κ. Θόδ. Πανταλάκης, πρόεδρος της ΑΤΕ και Σπ. Παντελιάς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ ως εκπρόσωποι της Paneuropean (Λάτσης) παραμένουν οι κ.κ. Θόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας και Γιώργος Καλλιμόπουλος.
Εκτελεστικός πρόεδρος είναι ο Τάσος Γιαννίτσης και διευθύνων σύμβουλος ο Γ. Κωστόπουλος.
Ο τελευταίος ορίζεται στη θέση αυτή ως εκπρόσωπος του δημοσίου.
Οι κ. Γιαννίτσης και Κωστόπουλος πρότειναν στη γενική συνέλευση και έγινε αποδεκτό να μειωθούν οι ετήσιες απολαβές τους κατά 15%.
Έτσι η αμοιβή του κ. Γιαννίτση από 200.000 ευρώ το έτος μειώνεται στις 170.000 ευρώ το έτος και του κ. Κωστόπουλου από 270.000 ευρώ το έτος μειώνεται στα 229.500 ευρώ.
.