Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Δημοτική Αστυνομία: η ευκαιρία που χάθηκε στο Χαϊδάρι με ευθύνη της Δ.Α. Σελέκου!!!


Αυτοκίνητα σταθμευμένα πάνω στις πλατείες, στους πεζόδρομους και στις διασταυρώσεις, διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικούς δρόμους ή σε δρόμους που απαγορεύεται, παρακωλύοντας την κυκλοφορία. Λεωφορεία που αδυνατούν να στρίψουν και επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, αφήνοντας τους πολίτες στις στάσεις να περιμένουν... Κάτοικοι που δεν μπορούν να εισέλθουν στους χώρους στάθμευσης των κατοικιών τους διότι κάποιοι κλείνουν τις εισόδους οδών χαρακτηρισμένων πεζόδρομων ή δρόμων ήπιας ή καθορισμένης κυκλοφορίας. Δεκάδες δίκυκλα σταθμευμένα σε κεντρικούς πεζόδρομους έξω από καταστήματα εστίασης καταλαμβάνοντας ζωτικό χώρο ή κινούμενα σε αυτούς εξοργίζοντας τους πεζούς που κινδυνεύουν να παρασυρθούν. Μπάζα και σκουπιδομάνι σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς έλεγχο και επαναλαμβανόμενα. Καταστροφές από περιθωριακούς σε παιδικές χαρές και πλατείες που συχνάζουν ανεξέλεγκτα. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στις γειτονιές της πόλης μπροστά στην ακίνητη περιουσία του καθενός και σε κοινόχρηστους χώρους. Συμβαίνουν στην πόλη μας όλα αυτά και μπορώ να γεμίσω σελίδες, εξειδικεύοντας και γράφοντας ώρες πολλές. Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά στο Χαϊδάρι τη στιγμή που οι παλαιότερες δημοτικές αρχές επένδυσαν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που κατά το παρελθόν είχαν δραστικά περιορισθεί; Συμβαίνουν διότι οι αριστερές ιδεοληψίες της σημερινής δημοτικής αρχής δεν επέτρεψαν την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας όταν αυτό νομοθετήθηκε, τη στιγμή που οι άλλοι δήμοι άμεσα άδραξαν την ευκαιρία επανασύστασης. Ο απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας στους άλλους δήμους είναι εντυπωσιακός, όσο εντυπωσιακός είναι και ο απολογισμός της ανεξέλεγκτης παραβατικότητας στην πόλη μας.
Σε μια πόλη που μας έχει όλους ανάγκη η Δημοτική Αστυνομία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναβάθμισης της καθημερινής εικόνας της πόλης και βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας. Στόχος της είναι η διασφάλιση της ευταξίας της πόλης, μέσα από την εφαρμογή ισότιμης τήρησης των διατάξεων του νόμου με αντικειμενικότητα, συνέπεια, σεβασμό προς τον πολίτη και πάντα με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και επιείκειας. Μέρα με τη μέρα οι συμπολίτες μας διαπιστώνουν πόσο απαραίτητη είναι η Δημοτική Αστυνομία που με τις ικανότητες, τις δυνατότητες και την εμπειρία για ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, θα μπορούσε να συμβάλει στη θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης για μια πόλη ανθρώπινη και λειτουργική.
Δυστυχώς όμως, η δημοτική αρχή του Μιχάλη Σελέκου επέλεξε να στερηθούμε τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, παρά το νομοθετικό πλαίσιο:
Με το άρθρο 19 του Ν.4325/15 αποφασίστηκε η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η υπηρεσία ασχολείται με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Ν.3731/2008.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, στην άρδευση και στην αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών και την στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση και από την (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τους οργανωμένους από τους δήμους και κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
Συμμετέχει στην εφαρμογή στων σχεδίων πολιτικής προστασίας
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεων διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου ή της κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.
Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος.
Συμπολίτισσες, συμπολίτες,
Όπως όλοι καταλαβαίνετε, η πόλη μας την τελευταία πενταετία είναι έρμαιο των παρωχημένων ιδεοληψιών της αριστερής δημοτικής αρχής. Σε έναν δήμο 680 εργαζομένων δεν έχει θέση γι αυτούς η Δημοτική Αστυνομία. Πρέπει όλοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην ανατροπή αυτής της στασιμότητας και στην άρση των αδιεξόδων που εντέχνως καλλιεργούνται από αυτήν τη δημοτική αρχή. Πρέπει να γίνει το Χαϊδάρι ξανά η πόλη που όλοι κάποτε ήξεραν, ζήλευαν και αντέγραφαν και όχι να παραμείνει ο εκτελεστής των εντολών του Περισσού!    Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Η εκκίνηση στην Ακρόπολη του Ιστορικού Rallye Monte Carlo!!!


Είναι σε όλους γνωστή η αγάπη μας για τα αυτοκίνητα και ειδικότερα γι αυτά που έγραψαν ιστορία στα παιδικά μας χρόνια, τότε που στην Ελλάδα αποτελούσαν αντικείμενο πόθου για τους περισσότερους και υπέρτατης απόλαυσης για τους λίγους. Έπειτα ήρθε η εποχή που το αυτοκίνητο αποτέλεσε μέσον επίδειξης του νεοπλουτισμού ή κοινωνικής καταξίωσης για κάποιους που ζούσαν στην εικονική πραγματικότητα των ημερών, ώσπου ο ξαφνικός ερχομός των μνημονίων αποκατέστησε εν μέρει την τάξη σύμφωνα με την λογική και όχι την υπερβολή…
Σήμερα, μετά από 44 χρόνια, το Ιστορικό Rallye Monte Carlo εκκίνησε κάτω από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως με μόλις 24 συμμετοχές, γεμίζοντας με περηφάνια όλους τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και την ελπίδα ότι στο μέλλον θα εκκινήσουν ξανά οι διεθνείς αγώνες που διοργανώναμε…
Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο κόσμος που πήγε όχι μόνο είχε την ευκαιρία να δει και να φωτογραφίσει από κοντά τα ιστορικά αυτοκίνητα αλλά και να μιλήσει με τους οδηγούς. Για εμάς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αυτό δεν κατέστη εφικτό, αλλά στην εκκίνηση ήταν παρών ο φωτογραφικός φακός της Ισμήνης Φαμπιάτου δίνοντάς μας την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις εικόνες που ακολουθούν. Την ευχαριστούμε και εξακολουθούμε να την θαυμάζουμε!