Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Να γιατί σε όλα τα μεγάλα έργα ανά την Ελλάδα απασχολούν αλλοδαπούς…

...αναλώσιμους εργάτες, χωρίς ασφάλιση, χωρίς μέτρα ασφαλείας, με την ανοχή της ΓΣΕΕ και των συνδικάτων… που κάνουν υψηλή πολιτική… και δημόσιες σχέσεις… για να βρεθούν μια μέρα στο Κοινοβούλιο… με τη στήριξη των μεγαλοεργολάβων…
Ίσως να είναι και η εξήγηση του γιατί πλέον δε δουλεύουν Έλληνες αλλά εξαθλιωμένοι μετανάστες σε όλα τα μεγάλα έργα...
Ίσως !


Ξαφνικός έλεγχος στα διυλιστήρια

Πλήθος παραβάσεων διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων στα διυλιστήρια της Ελευσίνας.
.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο Εργοτάξιο Αναβάθμισης Διυλιστηρίων ΕΛ.ΠΕ, από κλιμάκιο του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) Δυτικής Αττικής & Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των έκτακτων ελέγχων του Σ.ΕΠ.Ε σε κλάδους με αυξημένα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων.
Διαπιστώθηκαν δεκαέξι παραβάσεις της νομοθεσίας για ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας, όπως ελλείψεις που αφορούν στην ύπαρξη ακατάλληλων προς χρήση ικριωμάτων, με ελλιπή προστασία έναντι κινδύνου πτώσης και ακατάλληλα δάπεδα εργασίας, την ανεπάρκεια των μέτρων προστασίας έναντι κινδύνου πτώσης εργαζόμενων και υλικών σε πρανή εκσκαφών, τη μη χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας από υπεργολάβους, και πολλά άλλα.
Ανάμεσα σε αυτά η μη τήρηση θεωρημένων βιβλίων υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας, ο χειρισμός μηχανημάτων έργου από εργαζόμενους που δεν διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες, η μη ύπαρξη πιστοποιητικών καταλληλότητας ορισμένων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και αποδεικτικών τελών χρήσης για ορισμένα μηχανήματα έργου.
Έγινε διακοπή εργασιών, όπου υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζόμενων, ενώ οι εργοδότες κλήθηκαν να παράσχουν γραπτές εξηγήσεις για τις προαναφερόμενες παραβάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος για τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: