Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Το στολίδι της Μάνης που θάμπωσε πριν προλάβει να λάμψει!!!


Την ένταξη στο ΕΣΠΑ του Ανοιχτού Θεάτρου της Μάνης στο Καμπινάρι της Πλάτσας του Δήμου Δυτικής Μάνης υπέγραψε την Τετάρτη 24 Μαρτίου ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας. Το έργο, προϋπολογισμού 722.000 ευρώ αφορά στην ολοκλήρωση του ανοιχτού θεάτρου στην Πλάτσα με την κατασκευή τουαλετών κοινού και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του θεάτρου. Συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση ανοιχτού θεάτρου Μάνης - κατασκευή τουαλετών κοινού» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή των τουαλετών κοινού και των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Μάνης. Οι βοηθητικοί χώροι και οι όποιες επεμβάσεις στον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο, στόχο έχουν την υποστήριξη της λειτουργίας του θεάτρου δίχως να αποτελούν στοιχεία ακουστικής, οπτικής και αισθητικής όχλησης. Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου του 2022. Διαβάστε περισσότερα εδώ για το ανοιχτό θέατρο της Μάνης που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραμένει ημιτελές παρά το τεράστιο κόστος κατασκευής του, που ανέρχεται στο ποσό των 6 και πλέον εκατομμυρίων, και που μέχρι σήμερα δεν επιτέλεσε τον σκοπό του, δείχνοντας παράλληλα και τα πρώτα σημάδια της εγκατάλειψης...  










































































Δεν υπάρχουν σχόλια: