Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Εκδήλωση Εθνικής Μνήμης στην Πλατεία Μητροπόλεως των Αθηνών ! ! !

2 σχόλια:

akrat είπε...

καλησπέρα

είναι ο Κωστ. Παλαιολόγος???


μα αυτός δεν ήταν ενωτικός και ουνίτης??

λέω εγώ τώρα...

εξ' άλλου είναι "άγιος" της ελληνικής ενωτικής εκκλησίας...

τες πάντων και το Βυζάντιο ελληνικό???

διαβάζω εφημερίδα του 1825 την Ό ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ" 17 Απριλίου 1825...

" από πλοίον ελθόν εκ Σκύρου και λείπον εκείθεν οκτώ ημέρας, σήμερον μανθάνομεν ότι η δευτέρα μοίρα του ελληνικού στόλου ευρίσκετο εις τα Ψαρά, έχουσα τας προσθοφυλακάς υπεράνω της Μυτιλήνης, ότι ο βυζαντινός στόλος, συγκροτούμενος από 30 πολεμικά, ήταν όλος εις τον ελλήσπονδον καταβασμένος, ώθεν έμελλε μετά το κορμπάν μπαιράμι....."

ξανά στις 18 Αυγούστου 1824 εις την ιδίαν εφημερίδα

".....Γράμματα αξιωματικά, τα οποία .έφερε, βεβαιώνουν ότι ο βυζαντινός στόλος ευρεθείς εις αμηχανίαν, επήγεν εις την Κ.Δ. όπου ηνώθη με τον Αιγυπτιακόν..."


Βρε παιδιά κάθε ενθύμηση του βυζαντινού παρελθόντος εις το 1821 ήτο ύβρις

πως καταντήσαμε να τιμώμεν την βυζαντινήν κατάστασιν???

GEORGIOS BENEAS είπε...

Ωραία θα ήταν να ήμασταν σήμερα Αυτοκρατορία... Είτε του Αλεξάνδρου είτε Βυζαντινή... Παρά των Ευρωπαίων οι παρείσακτοι... Και όπως λέει ο ποιητής... Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλαις!!!