Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Μπράβο ρε μάγκες... καλά τα καταφέρατε!!!Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια

Αρ. Πρωτ: …194… Ασπρόπυργος 20/06/2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το περιστατικό της 12ης Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου ανέδειξε για µια ακόµη φορά το επίπεδο του επαγγελµατισµού και τη διάθεση αυτοθυσίας, που ανέκαθεν χαρακτήριζε όλους τους συναδέλφους σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας µας. 
Παρά τα πρωτόγνωρα δεδοµένα τα οποία καλέστηκαν να διαχειριστούν οι συνάδελφοι, καθώς και τη σοβαρότητα του συγκεκριµένου περιστατικού, ανταπεξήλθαν µε απόλυτη επιτυχία, επιδεικνύοντας ένα εξαιρετικό µίγµα εµπειρίας, δυναµισµού και άµεσης ανταπόκρισης ως προς την επαναφορά των εγκαταστάσεων σε ασφαλή και πλήρη λειτουργία. 
Αποδεικνύεται επίσης για µια ακόµη φορά η σηµασία της ανθρωποκεντρικής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, καθώς το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο κεφάλαιο των ΕΛΠΕ παραµένει ο ίδιος ο απλός εργαζόµενος στο σύνολό τους και ο καθένας ξεχωριστά. 
∆ηλώνουµε περήφανοι που σας εκπροσωπούµε και σας συγχαίρουµε. 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δεν υπάρχουν σχόλια: