Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Το ξωκκλήσι της Αναλήψεως στην Ανάληψη Μεσσηνίας!!!


Η Ανάληψις, ως χωριό Χριστιανικό, έχει και αυτό και τας Εκκλησίας του και τας εορτάς του και τας πανηγύρεις του. Έχει τρία (3) εξωκκλήσια και είναι εις πολύ καλάς τοποθεσίας κτισμένα. Έχει την Ανάληψιν, το ωραίον αυτό εξωκκλήσιον, που είναι κτισμένον εις την παραλίαν του χωρίου, πλησίον του Μεσσηνιακού κόλπου, κατά την μεγάλην Δεσποτικήν Εορτήν του οποίου, πανηγυρίζει και η Ανάληψις, το ομώνυμον χωρίον... 

Περιγραφή από το βιβλίο ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ «ΤΖΙΤΖΩΡΙΟΝ» 1979 του καταγόμενου από την Ανάληψη Ευστάθιου Γ. Σταθόπουλου, Θεολόγου - τ. Γυμνασιάρχου, τ. Διευθυντού Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας Αναστασίας Θεσσαλονίκης. 

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ!Δεν υπάρχουν σχόλια: