Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Συνάδελφοι επισκεφθείτε τις Εκθέσεις για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας μας!!!


Αρ. Πρωτ: …382… Ασπρόπυργος 11/11/15


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η Οµοσπονδία µας (ΠΟΕ) γιορτάζει τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Για τον λόγο αυτό διοργανώνει Εκθέσεις στα Σωµατεία - µέλη της όπου θα διανεµηθεί και το επετειακό λεύκωµα των 60 χρόνων της. Η Έκθεση για το Σωµατείο µας θα πραγµατοποιηθεί ως εξής :
ΒΕΑ: ∆ευτέρα 16 και Τρίτη 17/11/15 και ώρες 07:00 – 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων του ΠΣΕΕΠ.
ΜΑΡΟΥΣΙ: Τετάρτη 18 και Πέµπτη 19/11/15 και ώρες 09:00 – 16:00, στην αίθουσα εκπαίδευσης (-1 όροφος).
ΒΕΕ: ∆ευτέρα 23 και Τρίτη 24/11/15 και ώρες 07:00 – 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων του ΠΣΕΕΠ και
ΒΕΘ: Πέµπτη 26 και Παρασκευή 27/11/15 και ώρες 07:00 – 18:00 στην αίθουσα του Τελωνείου.
Καλούνται οι συνάδελφοι να επισκεφθούν την Έκθεση και να παραλάβουν το επετειακό λεύκωµα.

Για το ∆.Σ. του Π.Σ.Ε.Ε.Π.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Επισκεφθείτε τη σελίδα της ομοσπονδίας εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: