Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ συμπαραστέκονται στο λαό της Σερβίας!!!


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Αρ. Πρωτ: …178… Ασπρόπυργος 02/06/14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα της Οµοσπονδίας µας και σε συνεργασία µε την ΠΕΠΕΚΟ και το ΠΣΕΕΚ, αποφασίστηκε οµόφωνα µετά από έκτακτο ∆.Σ. που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 30/05/14, η οικονοµική ενίσχυση των πληγέντων συνανθρώπων µας από τις καταστροφικές πληµµύρες στη Σερβία.
Η παρακράτηση 3 € από την επόµενη µισθοδοσία µας, αποτελεί ένα ελάχιστο δείγµα αλληλεγγύης που οφείλουµε ως άνθρωποι να επιδείξουµε. Σε µία χώρα όπου την τελευταία 20ετία έχει πληγεί µε διάφορους τρόπους και έχει οδηγηθεί σχεδόν στην αποµόνωση, η ελάχιστη αυτή συνεισφορά µας θα αποτελέσει αχτίδα ελπίδας και δικαίωµα στο µέλλον.
Όποιος συνάδελφος δεν επιθυµεί να συνεισφέρει το ποσό αυτό, παρακαλούµε να το δηλώσει στις Γραµµατείες του Σωµατείου έως την Παρασκευή 06/06/14.
Η αλληλεγγύη είναι η δύναµή µας.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: