Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Για όσους δεν γνωρίζουν ακόμα ποιο είναι το αφεντικό στα ΕΛΠΕ...«Εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Οικονομικών, η παρέμβαση στις επιχειρηματικού χαρακτήρα αποφάσεις Ανωνύμων Εταιρειών, πολλώ δε μάλλον όταν αυτά αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν χρηματοδοτούνται από την Κεντρική Διοίκηση» υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών, Ι. Στουρνάρας για τις επιχειρηματικές αποφάσεις της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ Α.Ε.). Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ι. Κωστόπουλος, με έγγραφο του, ξεκαθαρίζει ότι η πληροφόρηση που ζητείται από βουλευτές, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφορικά με τα επιχειρηματικά σχέδια της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» βρίσκεται εκτός του πλαισίου της εποπτείας του Ομίλου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.».

Ενημέρωση για τη λειτουργία των ΕΛΠΕ είχαν ζητήσει οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Αθανάσιο Πετράκο, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά από το 1958 που τα ΕΛΠΕ εμφανίζουν ζημία. Ανάμεσα στα ερωτήματα που είχαν θέσει οι βουλευτές ήταν αν οι κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις των διοικήσεων των ΕΛΠΕ είναι σε γνώση και υπό την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου και ποιο είναι το επιχειρησιακό πλάνο για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων. Όπως ειδικότερα εξηγεί στην έγγραφη απάντησή του ο κ. Στουρνάρας, η «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005, στο οποίο καθορίζονται τα ζητήματα συμμετοχής του Δημοσίου σε εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές, οι οποίες -όπως ρητά- ορίζεται ευρίσκονται εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για τις εταιρείες αυτές, η κρατική εποπτεία ασκείται επί της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων τους, όπως και επί κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, ήτοι βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3016/2002 περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρεται και στη συμπερίληψη των μετοχών της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», που είναι κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, μαζί με τα δικαιώματα ψήφου στο πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων που υλοποιείται από το ΤΑΙΠΕΔ και τονίζει ότι η κίνηση αυτή «εμπίπτει στη γενικότερη στρατηγική για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με απώτερο στόχο τη μείωση του δημόσιου χρέους και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν πολλαπλασιαστικά στην επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Εξάλλου, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ιωάννης Κωστόπουλος επισημαίνει ότι η «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες μ΄ αυτήν θυγατρικές εταιρείες δεν αποτελούν «φορείς» ούτε της Κεντρικής ούτε της Γενικής Κυβέρνησης διότι δεν χρηματοδοτούνται από την Κεντρική Διοίκηση, ούτε καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. «Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η παροχή απαντήσεων ή εξηγήσεων από την "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε." επί ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι οποίες δεν αφορούν ευθέως θέματα του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών ή και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης», αναφέρεται στο έγγραφο. Ο κ. Κωστόπουλος όμως, «προς διευκόλυνση του κ. Υπουργού και προκειμένου να παρασχεθεί πληρέστερη ενημέρωση», απαντά ότι όλες οι επιχειρηματικές αποφάσεις της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» έχουν ληφθεί από το ΔΣ, οι δε οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ που έχουν αχθεί ενώπιον των τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων, έχουν εγκριθεί με πλειοψηφίες που υπερβαίνουν το 80%. Ως προς το ζήτημα των επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων, ο κ. Κωστόπουλος αναφέρει ότι προφανώς «η πληροφόρηση που ζητείται αναφορικά με τα επιχειρηματικά σχέδια της "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.", κείται εκτός του πλαισίου εποπτείας του Ομίλου της "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε."».
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: