Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα μπροστά από τις πολιτικές ηγεσίες!!!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ & ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΠΟΕΠΔΧΒ)

του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΠΣΕΕΠ)

του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στη MOTOR OIL «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»

της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ (ΠΕΠΕΚΟ)

του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην KAVALA OIL «ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ»

& του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (ΕΕΤΙ)

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΣΕΕΠ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Αθήνα 18 Ιουλίου 2013

Την εβδομάδα που πέρασε, σε εκδήλωση των εργαζομένων στα πετρέλαια, αναδείχτηκε άλλη μια φορά η σημαντική πρωτοβουλία, που γεννήθηκε από την αγαστή συνεργασία των συνδικάτων και του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων. Σε σχετική συνέντευξη τύπου, προβλήθηκε το στοχευμένο έργο που μεθοδικά οργάνωσαν οι πραγματικοί «άνθρωποι του πετρελαίου», προκειμένου να αντιμετωπίσουν δραστικά τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, τόσο στον Κλάδο έρευνας Υδρογονανθράκων (upstream), όσο και σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας πετρελαίου, που αποτελεί και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης με την ενέργεια που τροφοδοτεί τη χώρα.
Αποφάσισαν λοιπόν, αφενός να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα ενός μεθοδευμένου «πειράματος» που με ιδιαίτερο επαγγελματισμό επιχείρησαν με επιτυχία πριν τρία χρόνια και αφετέρου, να αναγγείλουν τις νέες τους αποφάσεις για μελλοντικές δράσεις και σαν συνέχεια των αποτελεσμάτων αυτών. Ουσιαστικά, αναφέρθηκαν στα πολύ σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν μετά τη πραγματοποίηση του Συνεδρίου τους για την Ε&Π Υδρογονανθράκων στη χώρα μας, που έλαβε χώρα πριν τρία περίπου χρόνια και αναζωογόνησε το ενδιαφέρον της χώρας για το σπουδαίο αυτό αντικείμενο.
Παράλληλα, ανέδειξαν άλλες δύο σημαντικότατες πρωτοβουλίες τους, με σκοπό να βοηθήσουν τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας και επιταχύνουν την αποκατάσταση και στήριξη των υποδομών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του όλου - αρκετά πολύπλοκου - μηχανισμού, που πρέπει να έχει σε ετοιμότητα το κράτος, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις υψηλές απαιτήσεις του χώρου.
Η πρώτη νέα πρωτοβουλία των εργαζομένων ήταν η ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ενέργειας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα του κλάδου Ενέργειας, που θα αντιμετωπίζει την επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με την εφαρμογή κανονισμών που θα στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα, θα φροντίζει για την ανάληψη έργων με χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα αφορούν τις νέες τεχνολογίες και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και «καλής πρακτικής», που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία στην Ευρώπη.
Η δεύτερη νέα πρωτοβουλία τους, προέκυψε μετά την εξαιρετική συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα και αφορά την ουσιαστική τους συμμετοχή στη σύνθεση της νέας Οδηγίας της Ε.Ε., η οποία αναφέρεται στους κανονισμούς που πρέπει να διέπουν τις εργασίες στις υπεράκτιες δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τις εταιρείες για την εξερεύνηση και παραγωγή κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Το σημαντικότερο επίτευγμα για τους εργαζόμενους στην εν λόγω Οδηγία, η οποία πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο και πρόκειται να εναρμονιστεί στις αντίστοιχες νομοθεσίες των κρατών - μελών στο άμεσο μέλλον, ήταν το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα διμερείς συμφωνίες (μεταξύ της χώρας που έκανε την παραχώρηση των οικοπέδων -blocks- για την εξερεύνηση και της επενδύτριας εταιρείας), θα μεταβληθούν σε τριμερείς, αφού θα συμμετέχουν σε αυτές και τα συνδικάτα με την υπογραφή τους.
Με τη ενέργειά τους αυτή, οι εργαζόμενοι που βιώνουν τα προβλήματα καθημερινά και από κοντά, σκοπεύουν να βελτιώσουν τις προβληματικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο για την αποκατάσταση και ενδυνάμωση των εγκαταλελειμμένων ή ελλειπουσών υποδομών, όπως επιτάσσει η πρόοδος της τεχνολογίας και όπως απαιτεί η Βιομηχανία και το Περιβάλλον μας.
Οι εργαζόμενοι, έχουν συνειδητοποιήσει και γνωρίζουν -από πρώτο χέρι- καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα και με τις πρωτοβουλίες τους αυτές προχώρησαν σε ενέργειες που έπρεπε να είχαν προ πολλού αναληφθεί από τη Πολιτεία και τις Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα μεγάλα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν άμεσα και με την απόλυτη συμφωνία όλων αυτών που θέλουν την πραγματική βελτίωση της κατάστασης της χώρας. Πιστεύουν φυσικά ότι από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία εξαρτώνται και οι θετικές αποφάσεις για την πραγματική ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με κάθε τρόπο και ανάλογες πρωτοβουλίες όπου χρειαστεί.
Όλοι οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια δίνουν το μήνυμα ότι βρίσκονται εδώ για να αποδείξουν ότι μπορούν, με σημαία τους το αρχαίο ρητό:
Έργοις συμπαράταξη, όχι λόγοις συμπαράσταση...
Ελπίζουν ότι με το νέο όργανο που δημιούργησαν, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό & Τεχνολογικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια της συσσωρευμένης γνώσης των αντιπροσωπευτικών Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, θα μπορέσουν να εκφράσουν μεθοδικότερα τα προβλήματα του χώρου και να προχωρήσουν σε υλοποίηση λύσεων που προτείνονται σ' ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

Αναγνωρισμένο Σωματείο με την απόφαση 3318/78 του Πρωτοδικείου Αθήνας

19/7/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 37

Με αφορμή τις συζητήσεις και τα συνέδρια που γίνονται εδώ και τέσσερα χρόνια με αντικείμενο το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας και τις προοπτικές, θα θέλαμε να χαιρετίσουμε με τη σειρά μας τη δημιουργία ενός ακόμα ενεργειακού Ινστιτούτου πετρελαίου που έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα (ΙΕΝΕ, ΕΛΛΙΝΥ κα..). Οφείλουμε όμως να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις.
Οι ¨πραγματικοί άνθρωποι του πετρελαίου¨ στην εταιρεία μας, είναι οι συνάδελφοι της Δ/σης Έρευνας και Παραγωγής Υ/Α (Ε & Π), που ανήκουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσωπικού Ελληνικών Πετρελαίων (ΠΣΠ ΕΛΠΕ).
Στο πολύ επιτυχημένο συνέδριο που διοργάνωσε ο ΠΣΕΕΠ το 2010, τα μέλη μας είχαν ενεργή συμμετοχή τόσο στη διοργάνωσή του όσο και ως ομιλητές.
Πολλές από τις επιστημονικές ανακοινώσεις ή παρουσιάσεις που γίνονται με θέμα την έρευνα πετρελαίου προέρχονται κατά μεγάλο μέρος από τις έρευνες της ΔΕΠ-ΕΚΥ και μετέπειτα των ΕΛΠΕ (διεύθυνση Ε & Π).
Τέλος, επειδή στα τελευταία χρόνια έλαβε χώρα μια σημαντική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με το σπουδαίο αυτό αντικείμενο, θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό μέλημα της εταιρείας και κατ’ επέκταση του σωματίου αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η ενδυνάμωση και η στελέχωση της Ε & Π της εταιρείας, ύστερα μάλιστα από την ενεργή δραστηριότητα μας (παραχώρηση Πατραϊκού) και την προοπτική για τη συμμετοχή μας σε νέες παραχωρήσεις στο κοντινό μέλλον.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Σπήλιος Σωτηρόπουλος
Ο Γραμματέας Αναστάσιος Θάνος