Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Το ΠΣΕΕΠ στηρίζει τους συναδέλφους της ΕΚΟ!!!


Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια

Αρ. Πρωτ: …118… Ασπρόπυργος 16/05/13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στεκόµαστε σταθερά δίπλα στους συναδέλφους µας στην ΠΕΠΕΚΟ που αγωνίζονται για την υπογραφή ΕΣΣΕ.
∆ηλώνουµε ότι είµαστε αλληλέγγυοι στον δίκαιο αγώνα τους και καλούµε την Εταιρεία να σεβαστεί τα δικαιώµατα των εργαζοµένων δίνοντας λύση στα αδιέξοδα που η ίδια δηµιούργησε.
Όλοι οι εργαζόµενοι του Οµίλου ενδιαφέρονται και ανησυχούν για την πορεία της χώρας µας και τις πολιτικές των µνηµονίων που στοχοποιούν τις δυνάµεις της εργασίας και επιδιώκουν να της χρεώσουν ευθύνες και ενοχές. Αυτές οι µνηµονιακές πολιτικές εξαθλίωσης των εργαζοµένων πρέπει να ανατραπούν και να µην περνούν ούτε σαν σκέψη στα µυαλά των ∆ιοικούντων του Οµίλου γιατί θα είναι καταστροφικές.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: