Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Το γαρ πολύ του κόμματος γεννά παραφροσύνη!!!


Σήμερα που ο κόσμος υποφέρει, κάποιοι από τους παλιούς φίλους και συναγωνιστές καμαρώνουν για τα κομματικά αξιώματα και τις νέες τους αρμοδιότητες…

Καλοί μου φίλοι δεν είμαστε στα '70ς – '80ς – '90ς για να καμαρώνετε…

Η κοινωνία στενάζει από τις επιλογές του κόμματος που εσείς εξακολουθείτε να στηρίζετε…

Η στήριξη και η ανοχή αυτών των πολιτικών είναι συνενοχή…

Η συμπεριφορά σας απέναντι στη χειμάζουσα κοινωνία είναι πρόκληση…

Το κυνήγι και η περιφρούρηση κομματικών οφικίων υπό τις παρούσες συνθήκες είναι παραφροσύνη…

Δεν υπάρχουν σχόλια: