Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Ευχαριστούμε τον Οδυσσέα Τηλιγάδα για τις Ευχές!!!


Ἁπανταχοῦ τῆς γῆς  Ἀδέρφια  Ἕλληνες,
Χαίροισθε, Ὑγιαίνοιτε, Εύτυχοτε, Ἔρρωσθε (νά εἶσθε χαρούμενοι, ὑγιεῖς, εὐτυχεῖς, δυνατοί). Οἱ εὐχές  μου νά σᾶς συνοδεύουν καθ’ ὅλο τό δισχιλιοστόν δέκατον τρίτον ἔτος -2013 - ἀπό τῆς νέας χρονολογήσεως).
Καί μήν ξεχνᾶτε τήν ρήση:
«Ἀσκός  κλυδωνιζόμενος μηδεπώποτε βυθιζόμενος»

Ὀδυσσέας Τηλιγάδας
Εὐριπίδου 57-10554 Ἀθήνα
Τηλ: 210 3241961
Ηλεκ. Ταχ.: elas@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: