Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Καλό ξεκίνημα στο νέο διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ.!!!


Γράφει ο Παναγιώτης Μπενέας
Μαθητής Α' Τάξης 2ου Γενικού Λυκείου Χαϊδαρίου

Σε μια εποχή όπου αμφισβητούνται ακόμα και τα αυτονόητα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με σημείο αναφοράς την αναβάθμιση των διυλιστηρίων στην Ελευσίνα. Δεδομένου ότι η ελληνική κοινωνία πλήττεται όλο και περισσότερο από την ύφεση και την οικονομική κρίση με άμεσες συνέπειες σε όλους τους τομείς, η αποπεράτωση του νέου υπερσύγχρονου διυλιστηρίου αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη με πολλές προοπτικές.
Έπειτα από τις μεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, το νέο διυλιστήριο έχει μπει πλέον κανονικά σε εμπορική λειτουργία σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο μια νέα εποχή για τον Όμιλο. Καταρχάς, παρότι η Ελλάδα διανύει μια περίοδο σοβαρής οικονομικής ένδειας, αυτή η μεγάλη επένδυση αποτελεί την αρχή για την ανάκαμψη της οικονομίας, γεγονός το οποίο αναπτερώνει το ηθικό των πολιτών προτρέποντάς τους να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Επιπροσθέτως, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως πρόκειται για μια επένδυση διεθνούς φήμης με ιδιαίτερη σημασία και, παράλληλα, για μια ευκαιρία, ώστε να προβληθεί η χώρα μας στο εξωτερικό. Βέβαια, η δημιουργία του νέου διυλιστηρίου δε θα μπορούσε να μην παρουσιάζει αντίκτυπο και στον τομέα της εργασίας, καθώς η παροχή νέων θέσεων εργασίας ευνοεί τους νέους, που τείνουν να μεταναστεύουν στο εξωτερικό με κύριο σκοπό την εύρεση εργασίας, και συνεπάγεται καταπολέμηση της ανεργίας. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στη χώρα μας να χαίρει μιας ξεχωριστής στρατηγικής σημασίας αφενός χάρη στο γεγονός ότι το έργο ενισχύει την επάρκεια της Ελλάδας σε καθαρά καύσιμα υψηλής ποιότητας και αφετέρου λόγω του ότι εκτός από το να εισαγάγει δύναται πλέον και να εξαγάγει προϊόντα διύλισης συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια για εξυγίανση της εθνικής οικονομίας.
Ωστόσο, πέρα από την οικονομική κρίση, ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος εξαιτίας των εκπεμπόμενων ρύπων με εμφανείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατάσταση, αποφάσισε να επενδύσει στη χρήση δαπανηρών βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του διυλιστηρίου.
Η ελαχιστοποίηση της χρήσης μαζούτ κατά την παραγωγική διαδικασία και η μείωση της εκπομπής διοξειδίου του θείου, οξειδίου του αζώτου και άλλων αερίων παίζουν καταλυτικό ρόλο τόσο στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου, του φωτοχημικού νέφους, της όξινης βροχής και της εξασθένισης της στιβάδας του όζοντος όσο και στην τροφοδότηση της αγοράς με καθαρότερα προϊόντα.
Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, καθίσταται φανερό πως ο Όμιλος ΕΛΠΕ αντιπαρερχόμενος τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα πρωτοπορεί και συνδυάζει έμπρακτα την ανάπτυξή του με τη στήριξη της εθνικής οικονομίας με ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον. Οπότε, όχι μόνο ο Όμιλος, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα εισέρχονται σε μία νέα εποχή με συμμάχους την αισιοδοξία και την καινοτομία. Μένει να ευχηθούμε ένα «Καλό Ξεκίνημα» ευελπιστώντας πως στο μέλλον θα παρθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: