Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2011-2012 ! ! !


...Τέλος εις τον αθλητικόν τομέα, η Ανάληψις παρουσίασεν μεταξύ των ετών 1950 – 1962 ζωηράν κίνησιν.
Η αντιπροσωπευτική ομάς του χωρίου «ΠΑΝΑΝΑΛΗΨΙΑΚΟΣ» αρχικώς και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Αναλήψεως» ακολούθως επραγματοποίησεν σειράν αγώνων εντός και εκτός έδρας εις το σύνολον σχεδόν των οποίων εσημείωσεν νικηφόρα ή ισόπαλα αποτελέσματα.
Ελάχιστες φορές ητήθη και μόνον εις τα εκτός ματς.
Το ποδοσφαιρικό θέαμα που ενεφάνιζεν η ως άνω ομάς ήτο αντάξιον του ονόματός της.
Για ένα χρονικόν διάστημα εθεωρείτο ως μία των καλλιτέρων ομάδων της υπαίθρου Μεσσηνίας.


Από το βιβλίο του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

«ΤΖΙΤΖΩΡΙΟΝ»

ΑΘΗΝΑΙ 1979

Δεν υπάρχουν σχόλια: